Заруддянська гімназія
Оратівська громада, Вінницька область
Освітній портал оратівського району Підписатися на новини
19 Червня 2024 р

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГІМНАЗІЇ НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

 1. Спрямувати в 2023/2024 навчальному році всю навчально-виховну, методичну роботу  на подальше вивчення і творче впровадження педагогічної проблеми: «Формування ключових компетенцій педагогічного та учнівського колективів на основі використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі, як засіб розвитку творчої особистості».
 2. Систематично підвищувати науковий рівень викладання основ наук з використанням ефективних освітніх технологій.
 3. Посилити відповідальність кожного вчителя за якість навчання і виховання, об'єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.
 4. Продовжити системну роботу колективу щодо забезпечення наступності в навчанні між початковою і середньою, середньою і старшою школою.
 5. Продовжувати пошук і впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, талановитими і здібними учнями.
 6. Посилити відповідальність кожного вчителя за підготовку, участь і результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах різних рівнів і напрямків.
 7. Продовжити роботу щодо удосконалення, пошуку і творчого впровадження нових форм і методів роботи шкільних методичних комісій.
 8. Продовжити самоосвіту педагогів шляхом систематичної участі кожного вчителя у колективних формах методичної роботи.
 9. Продовжити особистісний контроль за роботою вчителів з метою вивчення і узагальнення їх досвіду та з метою методично-практичної допомоги.
 10. Продовжити практику взаємовідвідування, аналізу й самоаналізу проведених уроків, виховних заходів.
 11. Продовжити роботу щодо удосконалення форм проведення педагогічних рад, розширення і конкретизації тематики; продовжити практику обов'язкового розгляду рішень попередніх педрад.
 12. Продовжити практику вивчення стану виховної роботи з конкретного напряму в конкретному учнівському колективі.
 13. Розширити мережу гуртків  удосконалити методику набору учнів до гуртків.
 14. Активізувати використання комп'ютерних технологій на уроках і в позаурочний час.
 15. Продовжити роботу щодо удосконалення навичками роботи на комп'ютері педагогічними працівниками.
 16. Спрямувати виховну роботу на забезпечення професійної орієнтації школярів.
 17. Продовжити роботу щодо попередження і профілактики дитячої бездоглядності і правопорушень.
 18. Удосконалювати роботу шкільної бібліотеки щодо публічної презентації її роботи, оглядів методичної, навчальної і художньої літератури.
 19. Продовжити забезпечення системи в організації роботи з питань охорони праці і техніки безпеки.
 20. Посилити роботу педагогічного колективу з учнями та їх батьками щодо попередження і профілактики дитячого травматизму.
 21. Спрямувати роботу колективу на збереження життя дітей і зміцнення їх здоров'я.

Логін: *

Пароль: *